Dnia 6 stycznia w Uroczystość Objawienia Pańskiego odbyła się w naszym Opactwie tzw. „kolęda”, czyli błogosławieństwo cel zakonnych. 

Zwyczaj kolędy w naszym Opactwie kontynuuje o. opat Eugeniusz Augustyn. Zgodnie z tradycją przełożony odwiedza cele mnichów w asyście najmłodszych braci. Towarzyszy temu wspólne śpiewanie kolęd, pokropienie wodą święconą, okadzenie kadzidłem, wspólna modlitwa w celi każdego współbrata, oraz błogosławieństwo o. Opata, podczas gdy jeden z braci kreślił na drzwiach znak C+M+B 2015. W dowód wdzięczności odwiedzeni bracia i ojcowie przekazują drobne upominki.
Chociaż w Opactwie Cystersów w Wąchocku współbracia spotykają się na wspólnych modlitwach i posiłkach co najmniej kilka razy dziennie, to wizyta kolędowa jest zawsze mile widziana. Zarówno bracia jak ojcowie wyczekują gości już na korytarzach klasztornych, zapraszają do siebie i z radością przyjmują w swoje progi. Nie inaczej było i w tym roku, a atmosfera radości udzieliła się tak odwiedzanym, jak i odwiedzającym. Właśnie w takich chwilach widać jaką wartość dla nas wszystkich ma wspólnota, mówiąc słowami odmawianego przez nas w modlitwach psalmu: „O jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem”.

/Zakończenie "kolędy" poczęstunkiem w "Kawiarni Cysterskiej"/


Tekst: br. Justyn
Zdjęcia: br. Filip
 
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl