Dnia 29 grudnia Kalendarz Liturgiczny wspomina św. Dawida - wielkiego króla Izraela. Tego dnia w naszej wspólnocie obchodzimy imieniny br. Dawida.

Z tej okazji chcemy złożyć br. Dawidowi najserdeczniejsze życzenia radości i pokoju oraz wielu łask Bożych w posłudze zakonowi, którą podejmuje każdego dnia. Niech przykłady życia świętych naszych założycieli i św. Dawida nieustannie pobudzają do jeszcze wierniejszego zaangażowania się w życie według rad ewangelicznych zaś Niepokalana Dziewica niech wyjedna Mu łaskę świętości.

Br. Dawid pełni wiele obowiązków związanych z organizacją gospodarstwa rolnego i ogrodu przy naszym opactwie. Szczególnie bardzo zaangażowany jest w pracę przy hodowli roślin w klasztornych szklarniach.
  
Św. Dawid  (ur. ok. 1040 p.n.e. – zm. ok. 970 p.n.e.) – postać biblijna, król Izraela od ok. 1010 p.n.e., poeta. Najmłodszy syn Jessego z Betlejem, ojciec Salomona. Ojciec rodu Dawidytów. Jako najmłodszy z synów Jessego pełnił w domu podrzędne funkcje i zajmował się głównie pasterstwem. Dawid został namaszczony na króla przez sędziego i proroka Samuela, który namaścił również poprzedniego króla Saula, lecz później popadł z nim w spór. Namaszczenie to odbyło się w tajemnicy.
Król Dawid sprowadził do Jerozolimy Arkę Przymierza (ok. 1000 p.n.e.). Zaplanował budowę wielkiej świątyni. Uznawany jest za inicjatora kultu Jahwe w Jerozolimie. Biblijna Księga Psalmów przypisuje Dawidowi autorstwo 73 z nich. Biblia określa go jako poetę i pieśniarza, grającego na cytrze, flecie, niekiedy na harfie (co wynika z błędnego tłumaczenia).
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl