Fundacja „ Obiekt Zabytkowy Opactwa Cystersów w Wąchocku” jest jedną z najstarszych organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Wąchock.

Zarząd fundacji w składzie:
Elżbieta Błach – prezes
Aleksander Żukowski – z-ca prezesa
Irena Pastuszka –skarbnik
Jarosław Bilski – sekretarz
Witold Michalczewski – członek
Mirosław Seta – członek
Pracują 23 lata społecznie gromadząc środki finansowe oraz prowadzą działalność wydawniczą i promocyjną. Celem fundacji jest popularyzacja Opactwa Cysterskiego w Wąchocku, rozwój ruchu turystycznego i kulturalnego na terenie Gminy Wąchock. Wydaliśmy i sfinansowali w tym okresie następujące materiały promocyjne:
-książkę M. Borkowskiej pt. „Z dziejów Opactwa Cystersów w Wąchocku”
-trzy rodzaje kolorowych składanek z zabytkami Wąchocka w nakładzie 7500 szt.
-21 rodzajów kolorowych widokówek w nakładzie 52500 szt.
-3 rodzaje przewodników w nakładzie 7500 szt.
-3 rodzaje kolorowych zakładek w nakładzie7800 szt.

Przekazaliśmy w tym okresie na rzecz Opactwa 52000,00 zł. Za wymienioną kwotę wykonano w Opactwie różne prace remontowe i renowacyjne.
-urządzono sale muzealną, lapidarium i karcer, oraz wykonano w gablotach oświetlenie,
-zakupiono część żyrandoli w Sali św. Bernarda
-wykonano kominek w Sali konferencyjnej
-sfinansowano w części renowację małego wirydarza
-zakupiono tablice informacyjne
-wykonano mechanizm przesuwający obraz św. Floriana w nawie głównej kościoła
-ostatnio przekazaliśmy 8000,00 zł na wymianę okien w kościele.

Byliśmy współorganizatorami dwóch konferencji popularno-naukowych, oraz V Forum Szlaku Cysterskiego w Wąchocku. Członkowie fundacji, każdego roku uczestniczą w Ogólnopolskim Forum Szlaku Cysterskiego, które są organizowane w różnych częściach Polski.

Wszystkim sponsorom dziękujemy za wspieranie naszej fundacji. Szczególne podziękowania przekazujemy BS w Wąchocku.
Mieszkańców oraz gości odwiedzających naszą gminę, prosimy o przekazywanie środków finansowych na konto naszej fundacji.

Nasze konto: BS 598523000400000084020000001

Z poważaniem
Elżbieta Błach


Opactwo Cysterskie w Wąchocku składa serdeczne podziękowanie "Fundacji", na ręce pani Prezes Elżbiecie Błach, za wiloletnią, piękną prace społeczną, na rzecz romańskiego obiektu w Wąchocku i życzy dalszych sukcesów
 
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl