Rok 2014 jest przeżywany w wąchockim opactwie jako czas szczególnego dziękczynienia Panu Bogu, gdyż 3 października przypada 50 rocznica jego restytuowania. Stało się to możliwe 145 lat po kasacie opactwa przez władze carskie.
 
 
 

21 listopada 1951 roku, we wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, do Wąchocka przybyli cystersi z krakowskiej Mogiły, tworząc przeorat. Pierwszym przeorem wznowionego klasztoru został o. dr Augustyn Ciesielski, późniejszy opat w Mogile. Po nim przeorem de regiminie (tj. rządzącym) był wywodzący się z opactwa Sticna Słoweńczyk o. Robert Kuhar (1953-60), w czasie drugiej wojny światowej więzień obozu koncentracyjnego w Dachau. Przez 25 lat był przeorem Mogiły; zmarł w 1960.

Jego koadiutorem był o. Benedykt Matejkiewicz (zm. 1992), później przeor, a od 1964 r., gdy restytuowano opactwo w Wąchocku – pierwszy opat. Ojciec Benedykt urodził się w Pogorzankach k. Szczyrzyca, wstąpił do zakonu cystersów w 1939 r., profesję złożył w 1945 r. w Mogile, gdzie w latach 1953-58 był przeorem. Później został przeniesiony z Mogiły do Wąchocka w 1958 r. na przeora – koadiutora wąchockiego, administratora klasztoru w Wąchocku. W czasie II wojny światowej należał do Armii Krajowej w stopniu kapitana; miał pseudonim „Orkan”. Już jako opat wąchocki mianowany został przez środowisko kombatanckie honorowym kapelanem Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK. Po przeprowadzeniu renowacji pomieszczeń, oddał do użytku konwentu klasztor wąchocki
Ważnym wydarzeniem były obchody 800 lecia ufundowania opactwa. Uczestniczył w nich Prymas Polski, ks. kard. Stefan Wyszyński. W 1983 r. do opactwa przybył Lecha Wałęsa, przywódca „Solidarności”, późniejszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Opat Benedykt sprowadził do klasztoru w 1988 r. prochy bohaterskiego przywódcy partyzanckiego AK w Górach Świętokrzyskich – mjr. Jana Piwnika „Ponurego”. Opat generalny mianował o. Benedykta prezesem Kongregacji Polskiej Zakonu Cysterskiego, którym ten był aż do śmierci. Zmarł po ciężkiej chorobie w 1992 roku.
 

W 1989 roku opatem został zasłużony zakonnik mogilski – o. Alberyk Siwek. W latach dziewięćdziesiątych przeprowadził wielką renowację wnętrza kościoła, przywracając dawne freski, będące dziś ozdobą kościelnego wnętrza. Otworzył też muzeum klasztorne i przywrócił kult Matki Bożej Miłosierdzia. Od 1996 roku pełnił obowiązki przełożonego w Wyższym Brodzie w Republice Czeskiej. Zmarł w Wąchocku 13 grudnia 2008 roku.

W 1997 r. opatem wąchockim został o. dr Eustachy Kocik, został prezesem Kongregacji Polskiej Zakonu Cysterskiego, po śmierci poprzednika, opata mogilskiego o. dr Jacka Stożka. Opat Eustachy bogaty w zasługi dla naszego opactwa, włożył wielkie starania w dalszą renowację kościoła klasztornego (wymiana posadzki oraz renowacja ołtarzy i organów) i zabudowań mieszkalnych (wymiana więźby dachowej, renowacjia i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz oddanie do użytku sali św. Bernarda). Wykonał szereg prac renowacyjnych i konserwatorskich, za co został odznaczony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego staraniem otwarto nową placówkę cysterską w Winnikach na Pomorzu Zachodnim. Pan powołał ojca opata Eustachego do Siebie dnia 20.03.2014r.

Na urzędzie opata zastąpił go w listopadzie 2006 roku o. Eugeniusz Augustyn, który funkcję tę pełni po dziś dzień.
 

Jako cystersi jesteśmy wdzięczni Dobremu Bogu za łaskę powołania monastycznego, które z Bożą pomocą realizujemy w prastarym wąchockim opactwie. Dziękujemy także ludziom, którzy towarzyszą nam w tym powołaniu. Dotyczy to przede wszystkim drogich Parafian wąchockich, naszych krewnych, dobrodziejów i przyjaciół, do których jesteśmy posłani i z którymi pragniemy służyć Bogu samemu.
 
W dniu jubileuszu serdecznie prosimy Was wszystkich o modlitwę za naszą Wspólnotę, oraz za dzieła, które podejmujemy. Niech nasze cysterskie życie i służba, będą przez Boga przyjęte, pobłogosławione i przyczynią się do zbawienia tych, którzy nam towarzyszą.
 

 
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl