"Wąchocka" sadzonka dębu "Cysters" została posadzona w nowo-powstałej Alei Humoru. Akcji sadzenia dębów towarzyszy kampania promocyjna Szlaku Cysterskiego. Uroczystości związane z posadzeniem dębów odbyły się jednocześnie we wszystkich gminach znajdujących się na Szlaku Cysterskim.
 

Patronat honorowy nad akcją objął ojciec dr Piotr Chojnacki OCist., Opat Prezes Kongregacji Polskiej Zakonu Cysterskiego. W uroczystości w Wąchocku udział wzięli: O. Opat Eugeniusz Augustyn OCist., burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela oraz uczniowie szkół z terenu Gminy Wąchock wraz z nauczycielami.
 

O. Opat Eugeniusz Augustyn OCist. wspomniał o ideach cysterskich. Pobłogosławił  zgromadzonych i nowo-powstałe tereny rekreacyjne. Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela opowiedział skąd wzięła się idea posadzenia dębu we wszystkich gminach. Opowiedział także o Szlaku Cysterskim oraz o udziale Gminy Wąchock w tworzeniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gminy Cysterskich.
 

Dąb Cysters wyrósł w okresie, kiedy w Polsce królował ostatni z Jagiellonów – Zygmunt II August. Drzewo już piąty wiek jest świadkiem historii Rud. Nie można wykluczyć, że pod jego koroną przechadzał się król Jan III Sobieski, który na czele sławnej husarii podążał pod oblężony Wiedeń. Z kronikarskich zapisów wynika, że 23 sierpnia 1683 r. polski monarcha przebył drogę z Gliwic do Rud, zatrzymując się na nocleg w dobrach cysterskich. Sławny dziś dąb był świadkiem historycznych wydarzeń, które decydowały o losach ówczesnej Europy. 

Żołędzie zebrane z tego dębu dały początek młodym dąbkom – potomkom Cystersa. Na terenie Leśnej Szkółki Kontenerowej w Nędzy leśnicy z Nadleśnictwa Rudy Raciborskie wyhodowali drzewka, które trafiły na Szlak Cysterski w Polsce. Wszędzie tam, gdzie cystersi pozostawili ślady kultury materialnej, dziś zadbane i chronione, wyrosną młode Cystersy. Będą naszym żywym wkładem w piękne i bogate dziedzictwo przodków. Z czasem staną się świadkami dziejów, żywymi łącznikami pokoleń.

tekst i zdjęcia: za www.wachock.pl
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl