W dniu święceń nie podpisujecie umowy o pracę, ale zawieracie z Chrystusem i Jego Kościołem umowę o życie – umowę o denara życia wiecznego. - Abp Wiktor Skworc

W wigilię Święta Miłosierdzia Bożego 26 kwietnia 2014 r. w bazylice OO. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach o godz. 10:00 czterech diakonów przyjęło z rąk metropolity katowickiego Arcybiskupa Wiktora Skworca święcenia prezbiteratu (kapłańskie). Wśród nich był nasz współbrat,o. Benedykt Paweł Zieliński OCist .
Sześć lat nauki w seminarium – trud formacji duchowej i intelektualnej, studia teologiczne i praca nad sobą, radość, zmęczenie, wątpliwości, modlitwa i zdanie się na Boga - tak w wielkim skrócie można opisać przygotowania do święceń kapłańskich, jakie musiał poczynić neoprezbiter, o. Benedykt i jego współbracia franciszkanie.

Nowym kapłanom, a szczególnie o. Benedyktowi, życzymy siły, zaufania, że nigdy nie będą sami, wiary, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, umiejętności dostrzegania Jego oblicza w tych, do których zostaną wysłani.

Foto: A. Kalinowski

ZDJĘCIA: TUTAJ
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl