W liturgiczne wspomnienie NMP z Lurdes, miały miejsce dwa ważne wydarzenia dla naszych dwóch braci kleryków.
Odnowienie profesji zakonnej i udzielenie posługi akolitatu.

Zaraz po jutrzni w kaplicy domowej naszego klasztoru, w obecności Ojca Opata Eugeniusza Augustyna, br. Zachariasz odnowił profesję monastyczną, podczas której na nowo ślubował stałość, przemianę obyczajów i posłuszeństwo. Ma to na celu potwierdzenie chęci trwania we wcześniej obranej drodze życia we wspólnocie monastycznej.

Podczas Mszy św. konwentualnej z udziałem wspólnoty wąchockiej, której przewodniczył Ojciec Opat, br. Kajetan poczynił kolejny krok na drodze do kapłaństwa, otrzymując posługę akolitatu. 
Akolita jest najbliższym współpracownikiem kapłanów i diakonów. Jego zadaniem jest troska o naczynia liturgiczne, parametry potrzebne do sprawowania Eucharystii i o sam przebieg liturgii. Jest też nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej, co oznacza, że ze słusznych przyczyn może Ją rozdzielać wiernym, może również wystawiać Najświętszy Sakrament do publicznej adoracji oraz dokonywać repozycji.
 

Naszym współbraciom przygotowującym się do kapłaństwa życzymy obfitości Bożych darów i opieki Najświętszej Maryi Panny – Królowej naszego Zakonu.


 
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl