Już po raz osiemnasty Kościół katolicki 2 lutego obchodzi Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Także Kościół radomski włączył się w celebrowanie tego doniosłego wydarzenia.

W tym roku w diecezji radomskiej obchody dnia życia konsekrowanego odbyły się wyjątkowo w sobotę 1 lutego. Miało to miejsce w kościele Ojców Jezuitów pod wezwaniem Trójcy Świętej w Radomiu, gdzie zgromadzili się przedstawiciele wspólnot życia konsekrowanego z całej diecezji.

Uroczystość rozpoczęła się adoracją Najświętszego Sakramentu, po której nastąpiła uroczyście celebrowana Liturgia Godzin – Godzina Czytań. Poprowadził ją kanclerz Kurii Radomskiej ks. prał. Edward Poniewierski, który również wygłosił rozważanie o godnym i rzeczywistym przeżywaniu Najświętszej Ofiary. Wprowadziło to wszystkich obecnych do kulminacyjnego momentu tego spotkania, jakim była wspólna Eucharystii sprawowana przez kapłanów zakonnych z tereny naszej diecezji, której przewodniczył i homilię wygłosił O Eugeniusz Augustyn - opat cystersów z Wąchocka. Mówił w niej, że zakony dają wielkie ożywienie dla współczesnego świata, a misją osób konsekrowanych jest głoszenie Królestwa Bożego. Zaznaczył również, powtarzając za Benedyktem XVI, aby nie dołączać do proroków klęski, którzy głoszą koniec, czy też brak sensu życia konsekrowanego. Po homilii nastąpiło odnowienie ślubów zakonnych przez osoby życia konsekrowanego według własnego charyzmatu. Po zakończonej Mszy Świętej wszyscy zgromadzili się na wspólnej agapie w sali kurialnej.

Tradycją już stały się również regionalne spotkania osób konsekrowanych. W niedzielę 2 lutego do klasztoru OO. Franciszkanów Konwentualnych w Skarżysku-Kamiennej przybyli ojcowie, bracia i siostry zakonne z najbliższych okolic. Nie zabrakło tam również przedstawicieli naszej cysterskiej wspólnoty. Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą, której przewodniczył opat wąchocki O. Eugeniusz Augustyn. On również wygłosił z tej okazji kazanie. Przypomniał w nim i wyjaśnił trzy nazwy święta, jakie obchodzimy 2 lutego, a mianowicie pierwszą z nich jest Święto Ofiarowania Pańskiego. Druga nazwa znana głównie w tradycji ludowej to Święto Matki Bożej Gromnicznej i ostatnia - święto osób, które oddały się na służbę Bogu w rodzinie zakonnej, czyli Dzień Życia Konsekrowanego. Po Eucharystii wszyscy spotkali się przy wspólnym stole, gdzie przy śpiewie kolęd i w miłej siostrzano-braterskiej atmosferze spożyto posiłek. 

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego przypada każdego roku 2 lutego, w Święto Ofiarowania Pańskiego. Uroczystość tę ustanowił bł. Jan Pawła II w 1997 roku. Dla całego Kościoła powszechnego jest to okazja do głębszej refleksji nad darem życia poświęconego Bogu.

Do różnych wspólnot i instytutów życia konsekrowanego należy obecnie około 39 tys. osób w Polsce, z czego niemalże 70 proc. stanowią kobiety. W diecezji radomskiej mamy 465 osób konsekrowanych. Istnieje jeden zakon klauzurowy sióstr klarysek w Skaryszewie, w Mariówce znajduje się Dom Generalny służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.


Zdjęcia
TUTAJ
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl