,,Każdy może być głosicielem Ewangelii, zwłaszcza poprzez swoje życie'' – mówi papież Franciszek. Obowiązek ewangelizacji należy uważać za łaskę i właściwe powołanie Kościoła – czytamy w Adhortacji apostolskiej  Pawła VI ,,Ewangelii nuntiandi'',14 .

W tym procesie papież Franciszek wyodrębnia  trzy elementy: Otwarcie się na Ducha Świętego. Odwagę i pokorę w głoszeniu nowości Ewangelii Chrystusowej wszystkim narodom. Modlitwę, prośbę o ogień Ducha Św.

 Kościół ewangelizacyjny zawsze musi wychodzić od modlitwy. Bez niej nasze działania, zarówno duchownych jak i świeckich, stają się puste, a nasze głoszenie pozbawione jest ducha, bo nie ożywia go Duch Święty. [ por. KAI/ Watykan. Audiencja środowa, 22 maja 2013 r.].

Wśród wielu polskich kapłanów, głoszących orędzie zbawienia w różnych krajach świata, znalazł się również O. Opat Eugeniusz Augustyn OCist Który od kilku lat głosi ewangelię Chrystusa  w USA,  gdzie odwiedza parafie i mieszkających w nich Polaków. Rekolekcje adwentowe wygłosił w dwóch parafiach  w Chicago i w Passaic. Tematyka rekolekcji dotyczyła przede wszystkim  wartości życia sakramentalnego, którym może żyć każdy wierzący, jeśli oczyści swe serce  w sakramencie pokuty i otworzy je na przyjęcie łaski Bożej. Następnie O. Opat pomagał w parafii Matki Bożej Różańcowej i Sanktuarium Jana Pawła II- które zostało erygowane dnia 1 lipca 2012 przez ordynariusza diecezji Paterson bp Arthura Josepha Serratelli w Passaic, gdzie proboszczem i kustoszem jest ks. Stefan Las  – przyjaciel i dobrodziej naszego opactwa.  Odprawił pasterkę, wygłosił Słowo Boże o tematyce Wcielenia Syna Bożego, Jego Narodzin w betlejemskiej szopie w towarzystwie zwierząt i pasterzy. Mówił o postawie św. Rodziny, która stoi na straży każdego życia, o św. Józefie – opiekunie Pana Jezusa, który dobrze odczytał zamysł Boży i stał się  odpowiedzialnym ojcem. Postawa Św. Rodziny uczy nas ufać Bogu, otwierać się na Jego łaski i oddawać wszystkie trudne sprawy w ręce Św. Bożej Rodzicielki.

Wyrażamy wdzięczność Panu Bogu, że kieruje kroki kolejnych Ojców Cystersów i braci zakonnych za ocean, aby stawali się głosicielami Ewangelii wśród naszych rodaków.

Szczęść Boże , Ojcze Opacie!

Zdjęcja: KLIK

 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl