„Sens historii w świetle wiary” – to główny temat konwiwencji wspólnot neokatechumenalnych, które spotkały się w naszej parafii w Domu Rekolekcyjnym w Marcinkowie.

Od piątku aż do niedzieli członkowie wspólnot zapoznawali się z treściami tematu, który był poruszany.Rozważali Słowo Boże, wysłuchiwali wielu katechez, odpowiadali na pytania drążący temat konwiwencji.

Jednak nadrzędnym celem spotkania było otwieranie się na działanie Ducha Zmartwychwstałego Chrystusa, który działa w Kościele. A wszystko dzięki wspólnemu przeżywaniu liturgii pokutnej, uczestnictwu w Eucharystii zakończonej agapą i we wspólnie celebrowanej liturgii godzin.

W konwiwencji wzięło udział 32 członków wspólnot neokatechumenalnych ze Skarżyska-Kamiennej, Wąchocka i Starachowic. Natomiast opiekę kapłańską nad tym spotkaniem roztoczył przeor naszego opactwa o. Wincenty Polek.

 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl