Już w sobotę w cysterskim opactwie w Wąchocku odbędzie się inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa. Imprezie będą towarzyszyły trzy wystawy tematyczne. Prezentujemy je dla Państwa w kilku słowach.

1.       Malowałam pieśniami – malarstwo Marianny Wiśnios
Miejsc ekspozycji: dormitorium zakonne

"Malowałam z pieśni" to wystawa obrazów Marianny Wiśnios, malarki pochodzącej z miejscowości Rataje w Gminie Wąchock. Jej twórczość należy do najciekawszych w Polsce zjawisk artystycznych okresu powojennego. Twórczość Marianny Wiśnios klasyfikowana jest między malarstwem naiwnym, ludowym, nieprofesjonalnym i prymitywnym. Malowała w technice mieszanej, na papierze - przede wszystkim tematy religijne inspirowane żarliwą modlitwą. Rzadko korzystała z gotowych wzorów - mówiła, że "maluje z pieśni", których znała dużo, i z historii, co oznaczało inspirację żywotami świętych. Mniej liczne obrazy o treści świeckiej stanowią ilustracje znanych legend, tekstów ludowych ballad i piosenek żołnierskich. Wystawa nawiązuje do współpracy Gminy Wąchock z Muzeum Narodowym w Kielcach, które zostało zawiązany przy okazji organizacji wystawy obrazów Marianny Wiśnios w Muzeum Narodowym w Kielcach w 2012r. Muzeum Narodowe w Kielcach posiada największą kolekcję obrazów malarki.

2.       Przeszłość – Przyszłości - ksiądz Jan Wiśniewski (1876-1943) w 70 rocznicę śmierci
Miejsce ekspozycji: krużganki klasztorne
 

„Przeszłość – Przyszłości – ksiądz Jan Wiśniewski (1876-1943) w 70 rocznicę śmierci” to wystawa upamiętniająca życie i twórczość księdza Jana Wiśniewskiego, wybitnego historyka i kolekcjonera sztuki sakralnej autorstwa Małgorzaty Szot-Wróblewskiej. Ks. Jan Wiśniewski prowadził rozległą działalność narodową, społeczną i kulturalną. Badał, chronił i restaurował zabytki kościelne. Kolekcjonował obrazy, ryciny, meble, rzeźby, zegary, zbroje, wykopaliska, archiwalia i książki. W latach 1907-1936 opracował wiele monografii dekanatów, parafii i miejscowości położonych w obrębie dzisiejszych diecezji kieleckiej, radomskiej, sandomierskiej i archidiecezji częstochowskiej. Przedstawiał w swoich opracowaniach dzieje parafii. Prace te zawierają bogatą dokumentację historyczną, uzupełnioną o ryciny, zdjęcia, mapy oraz obszerne, unikalne teksty źródłowe.

3.       Artur Grottger Powstanie Styczniowe
Miejsce ekspozycji: sala kominkowa (naprzeciwko Kawiarni)
„Artur Grottger Powstanie Styczniowe” to zbiór fotokopii słynnego cyklu, tzw. "kartonów" o powstaniu styczniowym. Artur Grottger reprezentował typ polskiego artysty XIX-wiecznego, który walczył za pomocą sztuki o niepodległość ojczyzny. W jego dziełach występuje utożsamianie bohaterów cykli, ich czynów i przeżyć z przeżyciami artysty. Grottger był jednym z czołowych przedstawicieli romantyzmu w malarstwie polskim. Wystawa będzie ilustracją autorskiego koncertu Roberta Grudnia „Każdemu marzy się wolność - w 150. rocznicę Powstania Styczniowego" w wykonaniu Bogusława Morki, Sylwii Strugińskiej i Jerzego Zelnika. 

Serdecznie zapraszamy!
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl