Przygotowanie kandydatów do kapłaństwa składa się z kilku etapów. Istotnymi elementami tej drogi są posługi udzielane seminarzystom. Dnia 13 lipca nasz współbrat otrzymał błogosławieństwo uprawniające do pełnienie posługi akolity w zgromadzeniu liturgicznym.

Akt błogosławieństwa odbył się podczas Mszy św. konwentualnej sprawowanej w naszej świątyni w obecności całej wspólnoty. Przewodniczył jej o. Eugeniusz Augustyn, opat wąchocki, on też udzielił bratu Tymoteuszowi Kaczmarczykowi posługi akolitatu.

Od tego dnia brat Tymoteusz może asystować kapłanowi w czasie sprawowania Mszy św., zaś jako nadzwyczajny szafarz Komunii, będzie pomagał prezbiterom w jej rozdzielaniu wiernym.

Naszemu współbratu składany najlepsze życzenia obfitości Bożych darów, zaś Czytelników prosimy o modlitwę za wszystkich braci z naszej wspólnoty, przygotowujących się do kapłaństwa.
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl