W dniach 11-14 lipca w Cysterskim Opactwie w Wąchocku odbędą się drugie warsztaty naukowe z cyklu Conservator Cisterciense. Organizatorem prestiżowych warsztatów jest Komisja  Historii  Architektury Sakralnej Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS.

Pierwsze wąchockie warsztaty zostały zorganizowane w dniach  22.07-28.07.2012 r. dzięki gościnności Ojców Cystersów i pomocy władz oraz mieszkańców Miasta oraz Gminy Wąchock. Prace podjęte podczas warsztatów można uznać za owocne. Zespoły zajęły się studium funkcjonalno-przestrzennym rozbudowy budynku bramnego, inwentaryzacją terenu i szaty roślinnej wirydarza oraz ogrodu zachodniego. Przedmiotem analiz była także koncepcja przebudowy kruchty zachodniej oraz koncepcja aranżacji krużganków. W ostatnim dniu warsztatów odbyło się seminarium z wykładami i  prezentacją prac wykonanych przez grupy projektowe. 

Środowisko naukowe podczas tegorocznych warsztatów będą reprezentowali: prof.   Ewa Łużyniecka z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, prof. Małgorzata Milecka z Uniwersytetu Przyrodniczy w Lublinie, arch. Krystyna Klamińska, prezes Fundacji dla ratowania klasztoru Św. Jadwigi Śląskiej “By służyć” w Trzebnicy, prof. Aleksander  Piwek z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, arch. Mateusz Sikorski, doktorant Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz Stanisław Puda, student Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.


Program warsztatów prezentuje się następująco:

11 lipca – przyjazd do Wąchocka i spotkanie organizacyjne
12 lipca – dyskusja nad projektami wykonanymi w 2012 roku, kontakt fundacji trzebnickiej z fundacją "Obiekt zabytkowy Opactwa Cystersów w Wąchocku"
13 lipca – od godz. 10.00 - seminarium naukowe z udziałem Ojca Opata i Ojców Cystersów, Pana Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock oraz Pana świętokrzyskiego wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
14 lipca – zakończenie warsztatów i wyjazd.
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl