W całym Kościele 2 czerwca odbędzie się ogólnoświatowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w historii. O godz. 17.00 czasu rzymskiego Ojciec Święty oraz biskupi całego świata w swoich katedrach będą jednoczyć się na modlitwie. W Wąchocku będziemy modlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża Franciszka podczas tradycyjnej już popołudniowej adoracji niedzielnej.

Adorację w naszej świątyni rozpoczniemy, jak w każdą niedzielę, po Mszy św. o godz. 11.45, potrwa ona do godziny 17.00. O 16.30 odprawimy nabożeństwo czerwcowe i pójdziemy w procesji z racji oktawy Bożego Ciała. O godz. 17.00, zgodnie ze zwyczajem, będziemy sprawować Eucharystię wieczorną.


Podczas adoracji Ojciec Święty
papież Franciszek prosi o modlitwę w dwóch intencjach:

1. Za Kościół na całym świecie, dziś zjednoczony na adoracji Najświętszego Sakramentu. Niech Pan czyni go zawsze posłusznym Słowu Bożemu, aby ukazywał się światu zawsze jako "chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany" (Ef 5,27). Oby Słowo zbawcze przez wierne głoszenie rozbrzmiewało jako niosące miłosierdzie i pobudzające do ponownego zaangażowania w miłości, aby nadać sens bólowi, cierpieniu i jako przywracające radość i pogodę ducha.

2. Za tych, którzy w różnych częściach świata doświadczają cierpienia, nowego zniewolenia i są ofiarami wojen, handlu ludźmi, narkotykami oraz pracy niewolniczej; za dzieci i kobiety, znoszące wszelkie formy przemocy. Oby ich ciche wołanie o pomoc obudziło czujność Kościoła, aby wpatrując się w Chrystusa ukrzyżowanego nie zapomniał o wielu braciach i siostrach pozostawionych na pastwę przemocy. I za tych wszystkich, którzy przeżywają niepewność ekonomiczną, szczególnie bezrobotnych, osoby starsze, imigrantów, bezdomnych, więźniów i doświadczających marginalizacji. Niech modlitwa Kościoła i jego czynne dzieło solidarności będzie dla nich pocieszeniem i wsparciem w nadziei, mocą i odwagą w obronie godności człowieka.


Serdecznie zapraszamy!
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl