Początki Ratajów związane są z opatem Piotrem Borkowskim, który w XVI wieku wystawił na tym terenie dwór myśliwski lub jak wolą niektórzy, letnią rezydencję. W 1747 roku wąchoccy mieszczanie postawili tam drewnianą kapliczkę ku czci św. Zofii. Przy kaplicy stał domek, w którym do 1819 roku mieszkał pustelnik.

W 1888 r. w kaplicy przeprowadzono kapitalny remont, który w sposób dość znaczny zmienił jej wygląd. Pracami kierował proboszcz wąchocki ks. Feliks D. Brażewicz. Początkowo wejście do kaplicy znajdowało się w miejscu dzisiejszego prezbiterium, miało to związek z zasadą budowania kościołów ad orientem, czyli z prezbiterium po stronie wschodniej. Wraz z rozwojem Rataj i wytyczeniem nowej drogi postanowiono to zmienić i wykonano drzwi główne w miejscu dotychczasowego ołtarza. Z miejscowego kamienia dobudowano zaokrąglone prezbiterium i przylegającą do niego małą zakrystię. Kaplica miała wówczas 28 łokci długości i 10 łokci szerokości. Oszalowano ją nowymi deskami z zewnątrz, wykonano nowy, kryty gontem dach oraz wzniesiono wieżyczkę na sygnaturkę. Wówczas wstawiono także nowe okna i wnętrze kaplicy wyłożono kamienną posadzką. Zamontowano także główny ołtarz z obrazem św. Zofii i jej trzech córek: Wiary, Nadziei i Miłości. Ołtarz ten wcześniej był jednym z ołtarzy bocznych kościoła parafialnego św. Elżbiety w Wąchocku.

Kolejne remonty kaplicy były prowadzone także w roku 1902 (proboszcz Piotr Górski) oraz w 1913-1914, 1928 i 1942 (proboszcz Edward Chrzanowski).

Po powrocie cystersów do Wąchocka w 1951 roku znowu przejęli oni pieczę nad kaplicą. Szczególnie dużo wysiłku w jej restaurację włożył o. Adam Zając. Wraz z lokalną społecznością odnowiono dach, wykonano instalację elektryczną, wymieniono posadzkę, ogrodzono teren.
 

W 2007 roku o. Gerard Staszczyszyn wraz z mieszkańcami podjął kolejne prace. Położono wówczas kostkę wokół kaplicy i odrestaurowano prezbiterium. Bardzo wypiękniało też otoczenie kaplicy, zasadzono nowe krzewy, ustawiono statuę Matki Bożej, a niedawno zamontowano na frontonie piękny krzyż podarowany przez związaną z opactwem spółkę "Ordo et Pax". Niebawem rozpocznie się kapitalny remont dachu.

W kaplicy odbywają się coniedzielne Msze święte. Zaś w maju, czerwcu i październiku nabożeństwa i Msza św. są celebrowane codziennie.

Wstawiennictwu św. Zofii polecamy duszpasterza – o. Gerarda, wszystkich mieszkańców miejscowości, ich rodziny, przyjaciół i ofiarodawców, którzy nie szczędzą czasu i ofiar, by świątynia piękniała, a wraz z nią serca wszystkich w niej się modlących.

Informacje zostały zaczerpnięte z książki Kazimierza Winiarczyka „Rataje i okolice. Zarys dziejów”.
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl