Dzisiejszego poranka, w obecności całej Wspólnoty, kandydat do naszego Zakonu złożył taką deklarację: „Z pomocą łaski Bożej, mam nadzieję i pragnę służyć Chrystusowi Panu, prawdziwemu Królowi”. W kilka chwil później otrzymał nowe imię, przywdział habit i rozpoczął kanoniczny nowicjat.
 
Uroczystość obłóczyn miała miejsce w kaplicy domowej wąchockiego Opactwa. Uczestniczyli w niej tylko mnisi. Postulant Artur Skowron, po odbyciu sześciomiesięcznego przygotowania, otrzymał z rąk Opata Eugeniusza Augustyna habit właściwy nowicjuszom cysterskim. To jest tunikę, szkaplerz, pas i płaszcz chórowy – wszystko w kolorze białym. Otrzymał też nowe imię – brat Fabian. Tym samym rozpoczął, trwający dwanaście miesięcy, kanoniczny nowicjat.
 
Ogólny cel nowicjatu mieści się zasadniczo w dwóch aspektach: po pierwsze nowicjusz poznaje wymagania życia klasztornego i świadomie przygotowuje się do złożenia pierwszej profesji, po drugie czas nowicjatu daje możliwość społeczności klasztornej obserwowania i orzeczenia o zdatności i dojrzałości nowicjusza do złożenia profesji zakonnej.
 
Formacja nowicjacka odbywa się pod kierunkiem Magistra i ma na celu m.in. wdrożenie nowicjuszom cnót ludzkich i chrześcijańskich, wprowadzenie do pogłębionego życia modlitwy, wyjaśnienie prawd wiary, przygotowanie do rozumienia i praktykowania życia liturgicznego, ponadto w tym czasie nowicjusz poznaje historię, charyzmat, duchowość i dyscyplinę Zakonu Cysterskiego.

 
 


Obecnie w Opactwie wąchockim jest trzech nowicjuszy.
 
Brat Fabian pochodzi z regionu świętokrzyskiego, konkretnie z Wysok Średnich. Z parafii pw. świętego Jerzego w Szczeglicach. Ciekawostką jest fakt, iż z tej samej parafii pochodzi dwóch żyjących cystersów: o. Franciszek Domagała, pracujący w Gdańsku Oliwie oraz o. Antoni Kurgan, mnich mogilski.
 
 
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl