Przygotowanie kandydatów do kapłaństwa składa się z kilku etapów. Istotnymi elementami tej drogi są posługi udzielane seminarzystom. Dnia 2 grudnia, w pierwszą niedzielę Adwentu, nasz współbrat otrzymał błogosławieństwo uprawniające do pełnienie posługi akolity w zgromadzeniu liturgicznym.

Klerycy z naszego opactwa studiują w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach-Panewnikach. Tam też miała miejsce uroczystość, podczas której brat Stefan Grzegorz Żmuda został ustanowiony akolitą. Obrzędowi przewodniczył o. dr Ezdrasz Biesok, Minister prowincjalny Prowincji Wniebowzięcia NMP.
 Od tego dnia brat Stefan może asystować kapłanowi w czasie sprawowania Mszy św., zaś jako nadzwyczajny szafarz Komunii, będzie pomagał prezbiterom w jej rozdzielaniu wiernym.

Naszemu współbratu i jego kolegom kursowym, składany najlepsze życzenia obfitości Bożych darów, zaś Czytelników prosimy o modlitwę za wszystkich braci, przygotowujących się do kapłaństwa.
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl