Kościół wspomina dzisiaj w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary.

Obchód Dnia Zadusznego zainicjował w 998 r. św. Odylon (+ 1048) - czwarty opat klasztoru benedyktyńskiego w Cluny (we Francji). Praktykę tę początkowo przyjęły klasztory benedyktyńskie, ale wkrótce za ich przykładem poszły także inne zakony i diecezje. W XIII w. święto rozpowszechniło się na cały Kościół Zachodni. W wieku XIV zaczęto urządzać procesję na cmentarz do czterech stacji. Piąta stacja odbywała się już w kościele, po powrocie procesji z cmentarza. Przy stacjach odmawiano modlitwy za zmarłych i śpiewano pieśni żałobne.

W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć już w XII w., a z końcem wieku XV była znana w całym kraju. W 1915 r. papież Benedykt XV na prośbę opata prymasa benedyktynów zezwolił, aby tego dnia każdy kapłan mógł odprawić trzy Msze święte: w intencji poleconej przez wiernych, za wszystkich wiernych zmarłych i według intencji Ojca Świętego.


Tego dnia również odwiedzamy cmentarze, modlimy się za naszych bliskich zmarłych, polecając ich Bożemu miłosierdziu. Na wąchockim cmentarzu, oraz w krypcie pod kościołem spoczywają zmarli mnisi cysterscy. Przypomnijmy tych, którzy swoje monastyczne powołanie realizowali w naszym opactwie, posługiwali parafianom i okolicznym mieszkańcom, trudzili się na niwie Chrystusowej, by samemu osiągnąć zbawienie i dopomóc w tym wszystkim, do których byli posłani. Od czasu ponownego przybycia cystersów do Wąchocka (1951 r.) byli to:


o. Robert Antoni Kuchar (zm. 25 lutego 1960 r.)
o. Wawrzyniec Franciszek Jura (zm. 16 maja 1981 r.)
o. Jan Stefan Skrzypczyk (zm. 24 marca 1986 r.)
br. Wojciech Paweł Kolczyk (zm. 16 marca 1990 r.)
o. Opat Benedykt Władysław Matejkiewicz (zm. 28 sierpnia 1992 r.)
o. Adam Łukasz Zając (zm. 29 października 1995 r.)
o. Józef Stanisław Kapusta (zm. 6 marca 1997 r.)
o. Andrzej Czesław Korzonek (zm. 13 lipca 2000 r.)
o. Piotr Janusz Stankiewicz (zm. 17 lipca 2001 r.)
o. Robert Józef Maguza (zm. 19 września 2001 r.)
o. Opat Alberyk Józef Siwek (zm. 12 grudnia 2008 r.)
o. Tadeusz Antoni Ziomek (zm. 17 stycznia 2009 r.)
o. Ludwik Tadeusz Polak (zm. 10 października 2009 r.)
o. Jerzy Tomasz Niewczas (zm. 3 sierpnia 2012 r.)

Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia, prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, i wszystkich Świętych, dopuścił naszych zmarłych braci, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl