W liturgiczne święto Przemienienia Pańskiego, w kościele klasztornym opactwa cysterskiego w Wąchocku, odbyła się ceremonia pogrzebowa śp. o. Jerzego T. Niewczasa, mnicha tutejszego klasztoru. Krótko po godzinie 10.00 mnisi w kondukcie żałobnym, zgodnie z wielowiekową tradycją, wprowadzili ciało swego Współbrata do kapitularza, gdzie do godziny 15.00 trwało czuwanie modlitewne.

Mszy św. pogrzebowej przewodniczył ojciec opat Edward Stradomski, przełożony Archiopactwa jędrzejowskiego. Wraz z nim Eucharystię koncelebrowali ojciec opat Dominik Chucher ze Szczyrzyca, ojciec opat Eugeniusz Augustyn z Wąchocka oraz licznie przybyli z różnych stron kapłani.

Poniżej prezentujemy kilkanaście zdjęć z uroczystości nadesłanych przez pana Andrzeja Kalinowskiego z Krakowa. Zmarłego ojca Jerzego polecamy Waszej modlitewnej pamięci. Niech spoczywa w pokoju!
 


procesja do kościoła
w czasie śpiewu pslamu pokutnego
na uroczystość przybyło wielu kapłanów
oraz rzesze wiernych
trumnę złożono przed ołtarzem, przy którym ojciec Jerzy
codziennie sprawował Najświętszą Ofiarę

świątynię wypełnili rodzina, przyjaciele, parafianie...
opat Eugeniusz wygłosił homilię
w Chrystusie Zmartwychwstałym
jest wieczne życie każdego z nas

w imieniu kapłanów Starachowic
głos zabrał ks. dziekan Józef Domański

"Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego,
niech Bóg przyjmie cię do swojej chwały"
konduktowi na cmentarz przewodniczył
ojciec opat Dominik ze Szczyrzyca

ostatnie pożegnanie
"Prochem jesteś i w proch się obrócisz,
ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym.
Żyj w pokoju!"
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl