W sierpniu w kościele klasztornym wąchockiego opactwa odbędą się trzy koncerty w ramach festiwalowego cyku „Muzyka w Opactwie”. W letniej edycji prym będą wiodły sonaty i suity Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu najlepszych muzyków. Serdecznie zapraszamy!

FESTIWALOWY PROGRAM:
 

Piątek 17 sierpnia 2012 godz. 20.00
 
Violę da Gamba i Sonaty na Klawesyn
 
Program: Johann Sebastian Bach Sonata No.1 G-dur, BWV 1027
Sonata No.3 g-moll, BWV 1029
Sonata No.2 D-dur, BWV 1028
 
Wykonawcy: Petr Wagner - viola da gamba, Pablo Kornfeld - klawesyn
 

Piątek 24 sierpnia 2012, godz. 20.30
 
Suity na Wiolonczelę Solo
 
Program: Johann Sebastian Bach Suita No. 1 G-dur, BWV 1007
Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Menuette I/II, Gigue
Suita No. 3 C-dur, BWV 1009
Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Bourée I/II, Gigue
Suita No. 5 c-moll, BWV 1011
Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte I/II, Gigue
 
Wykonawca: Andrzej Bauer – wiolonczela
 

Sobota 25 sierpnia 2012, godz. 20.30
 
Suity na Wiolonczelę Solo
 
Program: Johann Sebastian Bach Suita No. 2 d-moll, BWV 1008
Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Menuette I/II, Gigue
Suita No. 4 Es-dur, BWV 1010
Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Bourée I/II, Gigue
Suita No. 6 D-dur, BWV 1012
Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte I/II, Gigue
 
Wykonawca: Marcin Zdunik – wiolonczela
 
Bilety rozprowadza i szczegółowych informacji udziela Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku.
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl