Mszą świętą i plenarną sesją wznowiono w sobotę 4 lutego, po ponad dwuletniej przerwie, prace II Synodu Diecezji Radomskiej. Wydarzenie to miało miejsce w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Podczas spotkania przedstawiono dotychczasowy stan prac poszczególnych komisji synodalnych oraz przyjęto harmonogram dalszych działań. 

Biskup Henryk Tomasik zapowiadając sobotnie spotkanie podzielił się swoją refleksją dotyczącą znaczenia Synodu. Uważa on, że celem Synodu jest odczytanie znaków czasu i refleksja nad sytuacją społeczno-duszpasterską wspólnoty Kościoła diecezjalnego oraz nakreślenie najważniejszych zadań na przyszłość. Biskup Radomski wyraził nadzieję, że Synod będzie miał charakter duszpastersko-prawny, bowiem dzięki temu powstanie okazja do pogłębienia świadomości Kościoła. Pasterz diecezji zachęcił też świeckich do zaangażowanie w prace Synodu poprzez udział w parafialnych zespołach synodalnych. Taki zespół – powołany przez ojca Proboszcza – działa także w naszej wąchockiej parafii. To zaangażowanie ma służyć pogłębieniu wiary, co umożliwi głębokie przeżywanie tajemnicy Kościoła, który jest naszym domem.

We wprowadzeniu do Eucharystii, sekretarz generalny Synodu ks. prał. Stanisław Łabendowicz przywitał uczestników, którzy reprezentowali wszystkie stany diecezji. Obecni bowiem byli księża biskupi Henryk Tomasik, Adam Odzimek i Stefan Siczek, przedstawiciele rodzin zakonnych męskich i żeńskich na czele z ojcem opatem Eugeniuszem Augustynem OCist, księża, diakoni, alumni, oraz wierni świeccy. W homilii ks. bp dr Henryk Tomasik mówił o synodzie jako wspólnej trosce o dobro Kościoła.

Po Mszy św. w auli seminarium odbyła się sesja synodalna. W jej trakcie przewodniczący poszczególnych komisji omówili stan obecny prac, zreferowali dokonania i nakreślili perspektywy na przyszłość. Sekretarz generalny zaprzysiągł nowych członów synodalnych komisji.

Po przerwie obiadowej kontynuowano spotkanie w ramach poszczególnych komisji. Jest ich dziesięć: komisja ds. Nauki i Wychowania Katolickiego, komisja ds. Kultu Bożego, komisja ds. Duchowieństwa Diecezjalnego, komisja ds. Osób Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, komisja ds. Wiernych Świeckich, Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, komisja ds. Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin, komisja ds. Młodzieży, komisja ds. Duszpasterstwa Charytatywnego, komisja ds. Kultury, Mediów oraz Nowej Ewangelizacji, komisja ds. Administracyjno-Prawnych.

Ojciec Opat Eugeniusz Augustyn jest członkiem synodalnej komisji ds. Osób Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Jej przewodniczącym jest należący do zgromadzenia Księży Filipinów – ks. dr hab. Adam Maj. W pracach tej komisji uczestniczy 15 osób (7 sióstr i 8 zakonników). Spotkania miały charakter organizacyjno-zadaniowy.

II Synod Diecezji Radomskiej rozpoczął obrady w 2008 roku z inicjatyw poprzedniego biskupa Zygmunta Zimowskiego. Po półrocznych obradach synod został przerwany z mocy prawa kanonicznego, gdy papież Benedykt XVI odwołał abpa Zimowskiego z Radomia i powierzył mu przewodniczenie jednej z dykasterii watykańskich.
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl