Życie konsekrowane i troska o jego rozwój są sprawą całego Kościoła – podkreślają to biskupi w liście na Dzień Życia Konsekrowanego, który jest obchodzony 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego. W tym dniu modlitwą i ofiarą możemy wesprzeć zakony klauzurowo-kontemplacyjne, które nieustannie poprzez swoją cichą obecność służą Bogu i wszystkim ludziom.

Święto Ofiarowania Pańskiego, które przypomina nam, że Chrystus jest Światłem, które nie zna zmierzchu i oświeca nasze ludzkie życie i wszystkie ścieżki świata, jest dla nas każdego roku okazją do uwielbienia Boga za ludzi, którzy dzięki niewypowiedzianej łasce Boga, przez dar konsekracji czyli całkowitego oddania się Bogu, odbijają w sobie Boże Światło i przekazują je światu przez świadectwo życia. Z tej to okazji Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce wystosowali specjalny list.

Biskupi zaznaczają, że „choć życie konsekrowane nie jest drogą wspólną dla wszystkich chrześcijan, to stanowi ono szczególną formę życia chrześcijańskiego”. Jak uzasadniają, „bez niego Kościół nie byłby w pełni sobą, a radykalizm powołania chrześcijańskiego nie byłby w pełni widoczny”.

Poprzez ten list pasterski zwracają się do osób konsekrowanych, „by nie ulegali pokusie zniechęcenia ani sobą, ani światem, lecz aby całkowicie zawierzyli Temu, który ich powołał”. Do tych zaś, którzy czują głos powołania, zwracają się z apelem, by na to wezwanie Chrystusa odpowiedzieli z ufnością. Dalej biskupi piszą, że „życie konsekrowane i troska o jego rozwój są sprawą całego Kościoła”. Dlatego wierzący powinni otoczyć powołanych wsparciem modlitewnym, duchowym i materialnym. „Hasło obecnego roku duszpasterskiego przypomina nam, że Kościół jest naszym wspólnym domem. Wiemy, że nie ma domu bez współodpowiedzialności, bez wzajemnego wsparcia i pomocy wszystkich członków rodziny” – piszą.

Analizując biblijną scenę ofiarowania Jezusa w świątyni, podkreślają, że wszyscy powołani chcą naśladować Chrystusa i Jego całkowite oddanie się Bogu. Rodzice powołanych, podobnie jak Maryja i Józef, powinni być świadomi, że „dzieci nie są jedynie ich własnością, ale przede wszystkim należą do Boga”. W scenie ofiarowania jest obecny również prorok Symeon i podeszła w latach wdowa, prorokini Anna, którzy uświadamiają nam, że potrzeba dziś wiernej i niewzruszonej modlitwy cierpiących i starszych zanoszonej w intencji osób konsekrowanych.

„Kościół, który jest naszym domem budują ci, którzy są twórczy w swoim powołaniu, są w stanie zapomnieć o sobie, są zdolni poświęcić swe życie i z radością ofiarować je innym” – piszą na zakończenie listu biskupi. Dodają przy tym, że „życie konsekrowane jest dla ludzi kruchych, ale odważnych, czyli takich, którzy świadomi własnej niedojrzałości, chcą się dojrzałości uczyć, odważnie dając siebie Panu Bogu i innym”.

Ofiary składane w tym dniu są przeznaczone na wsparcie klasztorów klauzurowo-kontemplacyjnych, a jest ich w Polsce (według danych z 2011 roku) osiemdziesiąt siedem. Żyje w nich 1412 sióstr, z czego etap formacji przeżywa 157 sióstr. Należą one do 15 rodzin zakonnych: Benedyktynki (9 domów), Benedyktynki Sakramentki (3 domy), Bernardynki (9 domów), Betlejemki (1 dom), Dominikanki (3 domy), Kamedułki (2 domy), Kapucynki (6 domów), Karmelitanki (29 domów), Klaryski (7 domów), Klaryski - Ubogie Siostry Św. Klary (1 dom), Klaryski od Wieczystej Adoracji (8 domów), Norbertanki (2 domy), - Redemptorystki (1 dom), Służebnice Bożego Miłosierdzia (1 dom), Wizytki (4 domy), Anuncjatki (1 dom).

Obchody Dnia Życia Konsekrowanego w diecezji radomskiej zostały wyjątkowo przełożone.

Stało się tak ze względu na zaplanowany na dzień 2 lutego ingres abp. Wacława Depo do katedry Częstochowskiej. Nowy Metropolita Częstochowski był wieloletnim rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, oraz diecezjalnym delegatem ds. osób konsekrowanych. Pragniemy otoczyć go w dniu ingresu wdzięczną modlitwą.

Uroczysta Msza święta w intencji osób konsekrowanych odbędzie się w kościele Ojców Jezuitów w Radomiu, w sobotę 4 lutego, o godz. 15.00. Weźmie w niej udział Opat wąchocki wraz przedstawicielami naszej cysterskiej wspólnoty.


na podstawie:
www.episkopat.pl/www.ekai.pl/www.diecezja.radom.pl
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl