W dniach 28 – 30 sierpnia 2018 r. została zamontowana nowa rozeta nad kaplicą Krzyża Św. Jest to efekt prac, mających na celu wymianę oszklenia w kościele klasztornym - pozostało jeszcze 12 okien dużych, 7 okien małych i jedna rozeta.
 

Serce nowej rozety zajmuje postać Najświętszej Maryi Panny. ''Exaltata es sancta Dei Genitrix super choros Angelorum ad caelestia regna'' [Wywyższona jesteś święta Boża Rodzicielko, nad wszystkie chóry anielskie do Królestwa niebieskiego] – przypominają wersety brewiarza z 15 sierpnia. Bogurodzica została ukazana jako Wniebowzięta Królowa Nieba i Ziemi, z pokorą spogląda ku dołowi – ku wiernym nadal pielgrzymującym na ziemi. Wskazuje na to twórca witrażu, Pan Janusz Sobczyk: ”Madonna ma pochyloną głowę. Jakby patrząca w dół. Pełna pokory, podkreślonej również ułożeniem dłoni na piersiach. Maksymalnie z tego co możliwe w szkle, starałem się koloryt rozety zaprojektować świetliście. W tak małej przestrzeni należy operować kolorem rozważnie, aby witraż nie wyszedł zbyt naiwny.” O pokorze Maryi świadczy również gest dłoni, niemalże wyrażając słowa: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa (Łk 1, 38). Nieco pod Nią, na barokowym fresku namalowano Trójcę Przenajświętszą, co koresponduje ze słowami: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida (Łk 1, 30 – 32).

Głębię witrażu wyrażają kolory. Wokół Maryi dostrzegalne są tylko dwie barwy: złoto i biel, oznaczające niezwykłą bliskość z Bogiem. Sam kod kolorów wzmacnia metalowy ruszt rozety z 1893 r., układający się w kształt słońca. Jest to nie tylko nawiązanie do Niewiasty Apokaliptycznej - obleczonej w słońce i księżyc pod jej stopami (Ap 12, 1) – ale także jako Tej, która nosiła w sobie Światłość Świata: Przez nią z wysoka Wschodzące Słońce nas nawiedzi, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju (Łk 1, 78 -79) – co w proroczym uniesieniu wypowiedział Zachariasz. Tajemnicę wcielenia wyrażają gdzieniegdzie pojawiające się czerwone szybki – symbol boskiego płomienia. Maryja została przeniknięta boskim ogniem, lecz nie spala się od niego i nadal zachowuje swoją ludzką naturę, łącząc w sobie dwie sprzeczne cechy: dziewictwo i macierzyństwo.

Dominantą kolorystyczną witraża jest zieleń. Jest to kolor życia, który w żadnej kulturze na świecie nie symbolizuje śmierci. Jako barwa otaczająca Maryję, płynnie nawiązuje do koncepcji rajskiego ogrodu i Protoewangelii o Niewieście, będącej nieprzyjaciółką węża (Rdz 3,15). Historycznie, każda świątynia cysterska stawała się alegorycznym rajskim ogrodem. Wyrażał to m. in. krzyż ustawiany w centrum kościoła, nad lektorium oddzielającym chór mnichów od chóru konwersów. Pierwotnie, zawsze tenże krucyfiks był w typie ikonograficznym arbor / lignum vitae [drzewa życia], a belki krzyża oplatała winna latorośl. Krzyż jest bowiem miejscem, w którym śmierć stała się początkiem życia, a wiszące na krucyfiksie ciało Chrystusa jest owocem dającym życie wieczne. Także pod nowym witrażem znajduje się ołtarz Krzyża Św., łącząc się z tą symboliką – nowe okno stało się zwieńczeniem namalowanego retabulum, niczym zielona, liściasta korona rozłożystego drzewa.

Prace przy wymianie witraży nie zakończyły się jednakże w wąchockiej świątyni. Wciąż ponawiamy prośbę o wsparcie tej inicjatywy. Jeżeli ktoś ufunduje cały witraż w oknie, zostanie umieszczony na nim jako ofiarodawca.

 
 

Ofiary na witraże można składać na konto:

Opactwo Cystersów,

ul. Kościelna 14

27 - 215 Wąchock

ING Bank Śląski

nr 42 1050 1432 1000 0005 0015 5569

z dopiskiem - ''witraże''.

 

Wykonawcy witraży w Opactwie Cystersów w Wąchocku:

Pracownia witraży ,,Ars Antiqua” - Janusz Sobczyk – Warszawa
Tekst i zdjęcia - fr. W.M.

 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl