Przygotowanie kandydatów do kapłaństwa składa się z kilku etapów. Istotnymi elementami tej drogi są posługi udzielane seminarzystom. 30 lipca 2018 r.  nasz kleryk: br. Justyn otrzymał błogosławieństwo uprawniające do spełniania posługi akolity w zgromadzeniu liturgicznym.

Uroczystość miała miejsce w kościele opackim w Wąchocku podczas Mszy Świętej konwentualnej. Obrzędowi przewodniczył opat wąchocki o. Eugeniusza Augustyna. 

Brat Justyn Hajkowski, został ustanowiony akolitą. Będzie zatem asystował kapłanowi w czasie sprawowania Mszy św., zaś jako nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej, będzie pomagał Kapłanom w jej rozdzielaniu wiernym.

Naszemu Współbratu z okazji przyjęcia nowej posługi składamy najserdeczniejsze życzenia, natomiast Czytelników naszej strony prosimy o modlitwę, by te zadania mógł wypełniać godnie i wiernie w służbie Bogu, Kościołowi i każdemu wierzącemu. 
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl