„Wesel się, Ojczyzno, w dniu wielkiego święta,
Z radością wychwalaj możne dzieła Pana,
Ziemio męczenników wiernych Jego łasce,
Rodząca dla nieba kłosy pełne ziarna.”
(z hymnu brewiarzowego)

W niedzielę 18 czerwca 2017 r. w kościele opackim w Wąchocku miała miejsce uroczysta Eucharystia o godz. 10;30. Przewodniczył jej ojciec opat Eugeniusz, a została odprawiona w intencji płk. Jana Piwnika ,,Ponurego” i Eugeniusza Kaszyńskiego "Nurta". Mszę Św. uświetniły swoją obecnością liczne poczty sztandarowe - zaczynając od służb państwowych: Wojska Polskiego, Policji i Straży Pożarnej, przez stowarzyszenia kombatanckie i rekonstrukcyjne, zgrupowania harcerzy, kończąc na reprezentantach miejscowych szkół. Niedzielna Eucharystia była częścią obchodów trzydniowej imprezy „Wykus 2017”, pod patronatem Prezydenta RP.

W godzinach przedpołudniowych romańska świątynia szczelnie wypełniła się wiernymi. Na tą patriotyczną Mszę przybyli nie tylko mieszkańcy Wąchocka, ale również przedstawicielce władz – na czele z p. Agatą Wojtyszek – wojewodą świętokrzyskim. W pierwszych ławkach zasiedli również kombatanci, gdyż równo 30 lat temu doczesne prochy ich dowódcy przeniesiono do Wąchocka i ukryto w piaskowcowych murach opackiego kościoła. Na początku liturgii ojciec opat wyszedł do pocztów sztandarowych, stojących przed kruchtą. Przez dłuższy czas pomiędzy żelaznymi odrzwiami, które są misterną robotą średniowiecznych klasztornych kowali, przechodziły kolejne sztandary oraz zastępy harcerzy, szkół wojskowych i grup rekonstrukcyjnych. Homilię do wiernych wygłosił główny celebrans, opisując w niej wartości patriotyczne i podkreślając znaczenie walk niepodległościowych, o których powiedział: ,,to prawda, że za cenę wielką, ofiarę z życia ogromnej rzeszy rodaków. Ale oni nie przegrali. Oni nie zginęli, ale zwyciężyli i są niepokonani. Oni zmartwychwstali przez tą ojczyznę ziemską do ojczyzny niebieskiej”. Kontynuując swój wywód, kaznodzieja rzekł: ,,Śmiało możemy powiedzieć, że niepodległość narodu jest uzależniona do niepodległości jej synów i córek od grzechu – największej niewoli. Bowiem jedynym dawcą pokoju jest Jezus Chrystus. Pan obdarował nas, przez swoją zbawczą śmierć na krzyżu, najpiękniejszą z wolności – wolnością dziecka Bożego. Naszym zadaniem jest nie wywoływać nowych wojen: w rodzinach, w miejscowościach i w miejscach, gdzie człowiekowi przyszło żyć”. Kapłan swoją myśl rekapitulował w słowach: ,,Nie wystarczy strzec granic zewnętrznych kraju, aby panował w nich pokój. To zdecydowanie za mało. Każdy człowiek powinien dodatkowo pilnować, aby nie zostały przekroczone granice, poza którymi trudno szukać miłości Boga, drugiego człowieka i siebie samego”.

Po zakończeniu Eucharystii zgromadzeni udali się pod pomnik ,,Ponurego” na wąchockim rynku, aby tam oddać cześć poległemu pułkownikowi.

 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl