W  niedzielę 18 czerwca swój jubileusz 60-lecia kapłaństwa obchodził nasz senior O. Anioł Karsznia OCist.  Msza Święta w intencji Ojca jubilata została odprawiona o godzinie 7:30 podczas mszy konwentualnej. Eucharystii przewodniczył ojciec opat Eugeniusz, który wygłosił do zgromadzonych homilię. Podkreślił w niej znaczenie kapłaństwa oraz zarysował biogram jubilata. Powiedział m. in: ,,Bóg powołuje ludzi do szczególnej misji – proroczej, kapłańskiej i służebnej – by prowadzili Lud Boży do zbawienia. Szczególną misję do wypełnienia miał Bóg względem ludzi, posyłając swojego Jednorodzonego Syna na świat, aby nas i ten świat zbawić. Była to misja Odkupienia – wyzwolenia nas z niewoli grzechu. (…) Była ta misja kontynuowana, gdy Pan Jezus ustanowił Kościół Święty, a w nim cudowne dary łaski potrzebne do Zbawienia – Sakramenty Święte. By te dary łaski docierały do Ludu Bożego wybiera i posyła Apostołów oraz uczniów, aby ci przepowiadali Dobrą Nowinę, chrzcili w imię Trójcy Świętej, by składali ofiarę Eucharystyczną – karmiąc Lud Boży przenajświętszym Ciałem Chrystusa. Do grona Apostołów i uczniów Chrystus ciągle powołuje nowe sługi ołtarza i świętych Sakramentów – kapłanów. Do tego grona ma łaskę należeć nasz diamentowy Jubilat o. Anioł."  Na zakończenie liturgii o. Aniołowi złożyli również życzenia przedstawiciele Marcinkowa, gdzie przez wiele lat jubilat posługiwał w miejscowej kaplicy. Nasz senior w zwięzłych zdaniach podziękował wszystkim za przybycie i pamięć o jego osobie. 

Ojca Anioła polecamy wstawiennictwu i opiece Matki Bożej Wniebowziętej Patronki naszego Zakonu. Aby wciąż wpatrzony we wzór naszych świętych założycieli, w jego sercu wzrastały trzy cnoty: wiary, nadziei i miłości. Niech św. Robert, który otrzymując obrączkę od Najświętszej Pani usłyszał w sercu słowa: Zaślubię sobie ciebie w wierze (Oz 2, 22 vg) otoczy jubilata swym świętym orędownictwem, aby za św. Pawłem mógł powiedzieć: W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem (2 Tm 4, 7). Obleczony przez św. Alberyka w białą tunikę, wypełniony zostanie nadzieją - bezpieczną i silną kotwicą duszy (Hbr 6, 19). A dzięki wstawiennictwu św. Stefana, autora Karty Miłości, niech jubilatowi przyświecają słowa psalmisty: Ku świętym, którzy są na Jego ziemi, wzbudził On we mnie miłość przedziwną! (Ps 16, 3). 
 
O. Anioł Jan Karsznia urodził się 6 grudnia 1933 r. w Garbatce k. Zwolenia. Rodzicami jego byli Marianna i Lucjan. Miał czworo rodzeństwa – dwie siostry i dwóch braci. Po szkole podstawowej wstąpił do cysterskiego niższego seminarium w Szczyrzycu. Po maturze wstąpił do Zakonu Cystersów w Mogile, 14 sierpnia 1949 r. Tamże również złożył profesję zakonną - 15 sierpnia 1950 r. Dnia 21 listopada 1951 r. wraz z kilkoma cystersami z Mogiły przyjechał do oddanego cystersom klasztoru w Wąchocku. Jublilat jest jedynym żyjącym mnichem z tej pionierskiej grupy. Po ukończonych studiach, 16 czerwca 1957 r. przyjął święcenia kapłańskie w Sandomierzu, z rąk ks. bpa Konstantego Lorka. Klasztor wąchocki po 145 latach od kasaty, został 3 października 1963 r. ponownie podniesiony do rangi opactwa, a pierwszym opatem został dotychczasowy przeor o. Benedykt Matejkiewicz. Diamentowy Jubilat, o. Anioł Karsznia pełnił w naszym opactwie i parafii następujące funkcje: wikariusza, katechety, rekolekcjonisty, spowiednika, proboszcza parafii Wąchock (przez 17 lat), proboszcza parafii Sulejów, przeora w Wąchocku, duszpasterza w Marcinkowie.  


 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl