Prezydent Andrzej Duda wręczył w środę 15 marca rozporządzenia w sprawie uznania dziesięciu nowych obiektów za Pomniki Historii. Wśród nich znalazło się Cysterskie Opactwo w Wąchocku. Rozporządzenie z rąk Prezydenta RP odebrał ojciec opat Eugeniusz Augustyn OCist.

Decyzją prezydenta Opactwo Cysterskie w Wąchocku znalazło się na elitarnej liście 70 obiektów o najwyższej wartości zabytkowej w Polsce. Wyższą nobilitacją dla polskich zabytków jest już tylko wpis na międzynarodową listę UNESCO. Co warte wzmianki, na liście Pomników Historii od 2012 r. znajduje się nasza filia w Sulejowie.

Wyjątkowość wąchockiego opactwa wynika z zachowania w znaczącym stopniu oryginalnej substancji zabytkowej. Budynki klasztorne nie są nieudolną, współczesną rekonstrukcją, ale zawierają w swoim wnętrzu romańskie pomieszczenia – armarium. kapitularz, karcer, audytorium i fraternię oraz wczesnogotycki refektarz. Świątynia klasztorna, pomimo barokizacji, jest cennym zabytkiem z początku XIII w., z zastosowanym po raz pierwszy w Polsce sklepieniem krzyżowo – żebrowym. W kompleksie wąchockim w pełni czytelne są pierwotne schematy architektoniczne – kościół reprezentujący typ bernardyński (wzorowany na opactwie w Clairvaux) oraz układ klasztoru zaczerpnięty z Morimond. Późniejsze wieki nie zatarły prymarnego charakteru założenia, czyniąc Wąchock perłą romanizmu. Tą wartość zabytku w skali kraju docenił właśnie prezydent RP.

W uzasadnieniu decyzji o uznaniu wąchockiego klasztoru za Pomnik Historii napisano: „Opactwo Cystersów w Wąchocku jest jednym z najcenniejszych i najlepiej zachowanych romańskich założeń klasztornych w Polsce o wysokiej randze artystycznej oraz szczególnych wartościach historycznych i naukowych. Należy do grupy małopolskich klasztorów (Wąchock, Jędrzejów, Sulejów, Koprzywnica) założonych pod koniec XII w. i wraz z nimi stanowi najpełniejszy przykład współistnienia architektury późnoromańskiej z nowymi w trzynastowiecznej Polsce koncepcjami gotyckimi wprowadzanymi przez zakon cysterski. Architekturze tych klasztorów przyświeca reguła oparta na poglądach na piękno św. Bernarda z Clairvaux (zakonnika cysterskiego), nakazująca wyrzeczenie się wszystkiego, co ma charakter okazały, dążenie do prostoty, rezygnację ze sztuk przedstawieniowych i nacisk na rozwiązania konstrukcyjne oraz właściwe proporcje. Z tej niezwykle cennej pod względem artystycznym i historycznym grupy, Wąchock wyróżnia się wysokim stopniem zachowania pierwotnej substancji oraz systemu konstrukcyjnego.”

Prastare mury wąchockiego opactwa są również nasiąknięte innym dziedzictwem. Nie jest to zabytek martwy, ale tak jak przed wiekami pulsuje w nim życie cysterskie. Jego sercem jest realizacja słów ,,ora et labora”. Gdyż tak samo jak w 1179 r., jaki i dziś wspólnota zbiera się na wspólną liturgię – eucharystyczną i godzin. Zmieniali się mnisi i zmienił się język, lecz pozostał Ten sam Odbiorca wypowiadanych słów modlitwy.

 
Relacja filmowa:
 
Zdjęcia za: http://www.radio.kielce.pl
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl