Wigilia Katedry św. Piotra – 21 lutego 2017 r. była szczególnym dniem dla czterech członków wąchockiej wspólnoty zakonnej. Czując wezwanie, aby iść za przewodem Ewangelii w szkole służby Pańskiej i wielbiąc Boga w Trójcy Świętej niepojętej, br. Jan i br. Serafin złożyli śluby czasowe, a dwaj postulanci rozpoczęli kanoniczny czas nowicjatu.

Po jutrzni br. Jan przedłużył na kolejny rok swoje śluby czasowe. Dla br. Serafina Msza konwentualna miała szczególny wydźwięk. Kończyła bowiem jego okres nowicjatu. W nieoczekiwany sposób czytanie, wkomponowało się w przeżywane wydarzenie. Lektor bowiem odczytał passus z księgi Mądrości Syracha: ,,Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie! Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia!” (Syr 2, 1 - 2). Na zakończenie liturgii Słowa ojciec opat wygłosił krótką homilię, w której skomentował cytowany wyżej fragment z Pisma Świętego: ,,Wydawałoby się, że kiedy człowiek pójdzie służyć Panu, to wszystko będzie łatwe. Otóż nie! Doświadczenia będą różnego rodzaju, ale jakie by nie były, to należy zachować spokój serca. A człowiek najbardziej zachowa pokój serca, gdy będzie zjednoczony z Bogiem. Wtedy też będzie w jedności ze wspólnotą”. Po kazaniu ojca opata brat Serafin złożył na jego ręce pierwszą profesję monastyczną. Następnie po wypowiedzeniu słów ślubowania, złożył na ołtarzu i podpisał kartę z tekstem profesji. Widocznym znakiem złożenia profesji było otrzymanie przez niego czarnego szkaplerza i pasa oraz nowego stroju chórowego, składającego się z kapy i jakby mucetu.

To jeszcze nie był koniec tej pięknej wigilii Katedry św. Piotra! Po modlitwach południowych zakonna wspólnota zgromadziła się w romańskim kapitularzu, aby pod jego sklepieniami być świadkiem obrzędu obłóczyn. Dwóch postulantów rozpoczęło nowicjat, który jest okresem formacji, doskonalenia cnót chrześcijańskich i przemiany obyczajów. Symbolicznie poskreśla ową zmianę otrzymanie nowego imienia, a przez to otrzymanie świętego patrona:

Mateusz Procek otrzymał jako patrona św. Antoniego – opata i pustelnika. Brat Antoni pochodzi z miasta Rydułtowy - parafia św. Jacka w archidiecezji katowickiej.

Krystian Michalik otrzymał jako patrona św. Wawrzyńca – diakona i męczennika. Brat Wawrzyniec pochodzi z Krzeszowa - parafia Wniebowzięcia NMP w diecezji legnickiej.

W tradycji biblijnej imię ma ogromne znaczenie, a Izraelici wierzyli, że ma wpływ na życie człowieka. Może taką drobną iskierką Bożego humoru, jest fakt że świeckie imiona nowicjuszy mają żar, który mógł wzbudzić powołanie. Jest przecież napisane w ewangelii: ,,Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» On wstał i poszedł za Nim” (Mt 9, 9). Z kolei imię Krystian pochodzi z greki i oznacza ,,należący do Chrystusa”.

Nowicjusze otrzymali również habit: tunikę, szkaplerz, pas i chórową kapę - wszystko w kolorze bieli. Piszącemu te słowa, ze względu na to, że jest jednym z nowicjuszy, nie wypada tworzyć z tego powodu laudacji czy życzeń, więc niech ich funkcję pełni wiersz włoskiego biskupa Pedro Casaldaliga, pod tytułem ,,Pierwsze wskazania dla młodych, którzy chcą zostać celibatariuszami”:

Będzie to pokój uzbrojony, przyjaciele,
a całe życie jedną wielką batalią;
ponieważ krater ciała jedynie milczy,
gdy śmierć wygasza swoje kaganki.

Bez ognia w ognisku i z milczącym znakiem,
bez dzieci na kolanach i bez pocałunków na twarzy,
wokół siebie poczujecie czasami przejmujący chłód,
a najczęstsze pocałunki będzie wam składała samotność.

Nie zostawcie serca bez zaślubin.
Będziecie musieli kochać wszystko, wszystkich i wszystkie,
uczniowie Tego, który ukochał jako pierwszy.

Stracony dla królestwa i zdobyty,
będzie to pokój na tyle wolny, na ile będzie on uzbrojony,
będzie to Miłość kochana całym sobą.

 
Tekst: fr. W. M.
Zdjęcia: fr. W. M. ; T. C.
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl