W dniach 9 – 10 grudnia 2016 r. w wąchockim opactwie miał miejsce dzień skupienia dla przewodniczek harcerstwa z Radomia. Czternaście rozważnych dziewcząt, razem ze swoim duszpasterzem ks. Marcinem Kręgielem, w romańskich murach klasztoru pogrążyło się w modlitwie, jak i doskonaleniu umiejętności religijnego śpiewu - gdyż jak głosi znana sentencja św. Augustyna: ,,Kto śpiewa, ten dwa razy się modli”.

Jak tłumaczył ks. Marcin: ,,Przewodniczki harcerstwa są to starsze harcerki ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego – Skautów Europy”. Ich duszpasterz również objaśniał sens przyjazdu: ,,Przeżywamy w Wąchocku dzień skupienia. Jest to dla nas taki moment w adwentowym czasie, kiedy mamy możliwość zatrzymania się i refleksji. To czas zastanowienia się nad swoją służbą, bo każda z tych przewodniczek pełni służbę w Radomiu, w swoich jednostkach. Trzeba także nabrać sił do pracy, bo formujemy się tutaj razem”.
Wąchoccy mnisi nie mogli zapomnieć o 53 rozdziale Reguły: ,,Wszystkich przychodzących do klasztoru gości należy przyjmować jak Chrystusa, gdyż On sam powie: ,,Gościem byłem i przyjęliście mnie” (Mt 25, 35). Wszystkim trzeba też okazywać należny szacunek, szczególnie zaś ,,naszym braciom w wierze: (Ga 6, 16) oraz pielgrzymom”. (Reguła św. Benedykta, LIII, 1-2). Lecz jedynym momentem, gdy dwa pozornie antagonistyczne światy spotkały się twarzą w twarz, był wspólny posiłek w refektarzu. Pod krzyżowo – żebrowym sklepieniem modlili się z jednej strony mnisi w biało – czarnych habitach, naprzeciw których Stwórcę chwaliły śpiewem harcerki w błękitnych strojach, a ów maryjna barwa w sposób szczególny wpisuje się przecież w czas adwentowy. Symfonię ducha modlitwy tworzył również język Kościoła – łacina, wyrażony przez mnichów tradycyjnym passusem z psalmu 145, a również i dziewczęta mogły pochwalić się w śpiewie znajomością języka Wergiliusza.

Cały pobyt grupy w opactwie rekapitulował ks. Marcin Kręgiel: „Sam klimat klasztoru tworzy niesamowitą atmosferę. Czujemy wielowiekową historię tego opactwa, a słysząc codzienne modlitwy ojców i braci, nam także łatwiej się modlić. Akustyka pomieszczeń, w których odbywały się warsztaty, pomagała nam w śpiewie, a cisza panująca w murach klasztoru, skłania do głębokiej zadumy”. 
Tekst: K. M.
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl