Tydzień po wielkim odpuście św. Rocha w Wąchocku jest kolejny! Tym razem ku czci św. Jacka, który jest patronem kaplicy położonej w przepięknym leśnym uroczysku.
 
Uroczystość jest skromna, ale tradycyjnie przybywają na nią licznie wierni z Wąchocka i ze Starachowic – z parafii św. Brata Alberta i nie tylko. Tegorocznej Mszy odpustowej przewodniczył o. Benedykt Zieliński, który również wygłosił okolicznościowe kazanie. Eucharystię sprawowano punktualnie w południe, asystowali zaś do niej brat Albert, br. Feliks oraz br. Jan jak również członkowie rodzącej się w naszej parafii wspólnoty Rycerzy Kolumba. Pogoda dopisała – więc kolejny sierpniowy odpust mógł się odbyć w dobrym nastroju, przy licznym udziale wiernych, którzy podjęli niedzielny wysiłek leśnego spaceru. 

 
Święty Jacek jest pierwszym Polakiem, który wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego (dominikanów) i prawdopodobnie habit zakonny przyjął z rąk samego św. Dominika. Pierwsze nauki pobierał zapewne w Krakowie w szkole katedralnej. Być może jego nauczycielem był bł. Wincenty Kadłubek - późniejszy mnich cysterski, który w kapitule krakowskiej mógł wówczas sprawować godność kanonika scholastyka (1183-1206). Jacek zamieszkał wtedy u stryja Iwona. Po ukończeniu szkoły katedralnej otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Pełki lub bł. Wincentego. 

Jak głosi tradycja, Jacek Odrowąż nie przyjmował żadnych godności zakonnych. Skupił się na ważnych celach zakonu dominikańskiego na terenie Polski. Jego życie było przepełnione czcią dla Matki Bożej. Legenda głosi, że kiedy musiał w czasie najazdu Tatarów na Kijów opuścić miasto, zabrał ze sobą Najświętszy Sakrament, aby go uchronić od zniewagi. Wtedy z wielkiej kamiennej figury miała odezwać się Matka Boża: "Jacku, zabierasz Syna, a zostawiasz Matkę?" "Jakże Cię mogę zabrać, Matko Boża, kiedy Twoja figura jest tak ciężka?" Jednak na polecenie z nieba, kiedy uchwycił figurę, miała okazać się bardzo lekką. W kościele dominikanów w Krakowie pokazują dużą statuę kamienną pod nazwą "Matki Bożej Jackowej".
W ikonografii Święty przedstawiany jest w habicie dominikańskim, z monstrancją w jednej ręce i figurą Matki Bożej w drugiej.

 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl