Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Starachowicach
18 grudnia 2015 roku, zorganizował integracyjne spotkanie przedświąteczne członków OSPSBiHP połączone z uroczystą kolacją wigilijną ze śpiewaniem kolęd w prastarym Klasztorze Opactwa Cystersów w Wąchocku.


W spotkaniu udział wzięli: Agata Wojtyszek – wojewoda świętokrzyski, Tomasz Staniec – zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach, Najprzelewbniejszy o.Opat Eugeniusz Augustyn i Przewielebny o.Przeor Wincenty Polek z opactwa cystersów, Lidia Dziura – członek zarządu powiatu starachowickiego, Jarosław Samela - burmistrz oraz Sebastian Staniszewski v-ce burmistrz gminy i miasta Wąchock ,kierownik Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej Małgorzata Orłowska ,członkowie stowarzyszenia z oddziałów koneckiego, kieleckiego, lubelskiego, radomskiego, warszawskiego oraz starachowickiego , na czele z prezesami zarządów- Zbigniewem Szkurłatem, Henrykiem Brykiem, Bogusławą Firlej, dr Józefem Witczakiem, Jolantą Olejko.
Zaproszonych gości powitał Andrzej Karykowski – prezes oddziału starachowickiego. Złożył on podziękowania za przybycie i zaprosił do wzięcia udziału w zwiedzaniu opactwa, udziału we mszy świętej oraz uroczystej wieczerzy wigilijnej.

Pierwszą częścią naszej wizyty było zwiedzanie opactwa pod opieką przewodników brata Filipa oraz brata Alberta.. Uczestnicy obejrzeli klasztorne muzeum, grób partyzanta Jana Piwnika „Ponurego”, krużganki, kapitularz, karcer, fraternię, wirydarz, refektarz oraz romański kościół.

Drugą częścią wizyty w opactwie cystersów była msza święta w kościele św. Floriana
w intencji pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Po mszy św. uczestnicy podzielili się opłatkiem i zasiedli do wspólnej wieczerzy wigilijnej w reflektarzu klasztornym z XII wieku. Na stole pojawiły się dania cysterskie wykonane i podawane przez Braci zakonnych. Czas spożywania kolacji był uprzyjemniony rodzinną atmosferą oraz wspólnym śpiewem kolęd przy asyście akompaniamentu - honorowego sołtysa wąchocka Marka Samsonowskiego oraz barda Artura Bińka.

W czasie wieczerzy Tomasz Staniec w imieniu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach uhonorował pamiątkowym grawertonem za zasługi i długoletnią pracę w służbie bhp, założyciela oddziału starachowickiego Pana Ryszarda Klochowicza. . Uczestnicy spotkania składają serdeczne podziękowania na ręce ojca Opata dla całej wspólnoty , za bezcenne chwile wyciszenia , dużą dawkę pozytywnej energii ,za rodzinną atmosferę i wyrażają pragnienie spotkania się w tym miejscu za rok.


 
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl