W minioną sobotę 07.listopada z inicjatywy Delegata Rejonowego DD3 brata Leszka Kucharskiego, w Opactwie Cystersów w Wąchocku, miała miejsce podniosła uroczystość awansowania na II stopień wtajemniczenia 22 Rycerzy Kolumba reprezentujących cztery rejony tj. 3,13,15.i 21.


Ceremonię Inicjacji przeprowadził Zespół Inicjacyjny Rady 15299 im. Bł. Jana Pawła II z Suchedniowa. Inicjację poprzedziła msza święta w intencji awansowanych Rycerzy, której przewodniczył i homilię wygłosił Opat o. Eugeniusz Augustyn. W przejmujących słowach skierowanych do zgromadzonych braci o. Eugeniusz zaapelował, abyśmy zawsze w swoim życiu, nawet w trudnych sytuacjach kryzysowych pokładali nadzieję w Panu i jego bezgranicznym Miłosierdziu. Po mszy świętej o pamiątkowa fotografię uczestników zadbał Kustosz Rejonowy brat Jerzy Łągiewka. Należy podkreślić, że to dzięki przychylności o. Opata Eugeniusza i o. Proboszcza Rajmunda Guzika była to już czwarta Ceremonia Inicjacji w ostatnich kilku miesiącach jaka odbyła się w murach tego XII wiecznego Klasztoru będącego perełką architektury romańskiej.
 

Na zakończenie Ceremonii Inicjacji w imieniu Delegata Stanowego brata Andrzeja Anasiaka Delegat Rejonu 3 –ego brat Leszek Kucharski pogratulował awansowanym zaszczytu jakiego dostąpili jednocześnie życząc im, aby byli mocnym włóknem naszego kolumbianizmu i czerpali zadowolenie z dobrej służby Bogu i społecznościom parafialnym z których się wywodzą .
 

Bezpośrednio po Ceremonii Inicjacji , wszyscy uczestnicy skorzystali z gościnności Ojców Cystersów spożywając w zabytkowym Refektarzu wspólny zakonny obiad. Jest to szczególne wyróżnienie dla Rycerzy Kolumba, gdyż na co dzień ta część Klasztoru jest niedostępna dla zwiedzających. Na zakończenie uroczystości Ceremonii Inicjacyjnej, organizatorzy zapewnili braciom możliwość zwiedzenia z Przewodnikiem kompleksu klasztornego i poznania jego bogatej historii. Bóg zapłać Ojcom Cystersom za życzliwość i gościnę oraz wszystkim braciom, którzy swoim zaangażowaniem i obecnością przyczynili się do uświetnienia tak ważnej Ceremonii dla naszego Zakonu.
 


 

Vivat Jezus !
Leszek Kucharski
Delegat Rejonowy DD3
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl