Od 6 października 2015 w Rzymie trwa kapituła generalna Zakonu Cysterskiego. Opaci z całego świata zastanawiają się nad wdzięcznością, pasją i nadzieją, które mają charakteryzować współczesne wspólnoty cysterskie.

Kapituła zbiega się z ogłoszonym przez papieża Franciszka Rokiem Życia Konsekrowanego oraz 50 rocznicą promulgacji dekretu Perfectae caritatis. Zakon chce na nowo uświadomić sobie własne powołanie do podążania ścieżkami Pana za „głosem Ewangelii” [RB, Pr. 21] i jego wymiaru profetycznego we współczesnym świecie.

Przygotowaniem do kapituły miała być wspólnotowa refleksja nad powodami wdzięczności wobec własnej historii, nad sposobem przeżywania pasji dla teraźniejszości, w której wspólnota wezwana jest do życia oraz nad nadzieją związaną z przyjęciem przyszłości, niezależnie od tego, jaka ona by nie była. Kanwę do powyższych refleksji miała stanowić ewangeliczna perykopa o uczniach zdążających do Emaus [Łk 24, 13-35] i towarzyszącym im Jezusie, w którego świetle wspólnoty miały zadać sobie pytanie o własną przyszłość.

W kapitule uczestniczą przełożeni cysterskich opactw w Krakowie, Szczyrzycu, Wąchocku i Jędrzejowie. Pokornie prosimy o modlitwę w intencji tego zgromadzenia.
 

 
Teskt za: www.jędrzejow.cystersi.pl
 
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl