Wczoraj w czasie Mszy św. konwentualnej nowicjusz naszego opactwa br. Justyn Hajkowski złożył na ręce ojca opata Eugenusza Augustyna piewszą profesję monastyczną ślubując na cztery lata  stałość, przemianę obyczajów i posłuszeństwo według Reguły i Konstytucji.

Po pozytywnym głosowaniu naszej Wspólnoty oraz po odbytych rekolekcjach, wnikliwym studium i spowiedzi św., nadszedł dla naszego najmłodszego brata dzień pierwszej profesji monastycznej. Obrzęd ten kończy okres kanonicznego nowicjatu i jest kolejnym potwierdzeniem woli trwania na obranej wcześniej drodze życia monastycznego. Podczas składania ślubów br. Justyn otrzymał czarny szkaplerz, czyli został przyobleczony w strój właściwy naszemu Zakonowi.

Neoprofesa Justyna obejmujemy naszą modlitwą i życzymy mu długich lat w obranej drodze życia zakonnego. Niech kolejny jego etap zakonnej drogi będzie zanurzony w Woli Ojca, wsparty łaską Boga Syna i uświęcony mocą Ducha Świętego.


 
 
 


 
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl