W bazylice Braci Mniejszych w Katowicach Panewnikach ośmiu kandydatów przyjęło wczoraj z rąk JE ks. abpa Wiktora Skworca święcenia diakonatu. Wśród nich było trzech cystersów w tym dwóch mnichów z wąchockiego opactwa: br. Tymoteusz i br. Zachariasz.Diakon jest to osoba, która przyjęła pierwszy stopień święceń kapłańskich. O ustanowieniu posługi diakońskiej czytamy już w Nowym Testamencie (Dz 6, 1-7), kiedy to Apostołowie, widząc wzrastającą liczbę wiernych, nie byli w stanie troszczyć się o wspieranie ubogich nie zaniedbując posługi głoszenia Słowa Bożego i modlitwy.
Diakon, przyjmując pierwszy stopień święceń, jest już zobowiązany do sprawowania Liturgii Godzin, w której modli się w imieniu całego Kościoła i za cały Lud Boży. Z diakonatem udzielanym przed święceniami prezbiteratu związane jest przyrzeczenie życia w celibacie.
Oto posługi liturgiczne, które może spełniać diakon:
 
  • Podczas Mszy św.: czyta Ewangelię i może głosić homilię, posługuje przy ołtarzu, udziela Komunii św., będąc jej zwyczajnym szafarzem;
  • Poza Mszą św.: prowadzi nabożeństwa – również nabożeństwa eucharystyczne, podczas których dokonuje wystawienia Najświętszego Sakramentu i udziela błogosławieństw Najświętszym Sakramentem, udziela sakramentu chrztu św. – jest jego zwyczajnym szafarzem, zanosi Komunię św. chorym, przewodniczy obrzędowi pogrzebu.

Nowo wyświęconym diakonom z naszych monastycznych wspólnot życzymy obfitego Bożego błogosławieństwa, a także zawierzamy ich posługę macierzyńskiej opiece Najświętszej Maryi Dziewicy, Matki Kościoła i Patronki zakonu, którą wszyscy, za przykładem naszych Ojców, darzymy synowską czcią, wzywając Jej wstawiennictwa i naśladując Jej życie.

 
 

 


Zdjęcia: A. Kalinowski
 
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl